SOGLIA është konfederatë e Lozhave të Mëdha masonike ku gjithë anëtarët i binden parimeve të Rregullsisë.
Të mbledhur cdo vit, në vende të ndryshme të botës, me qëllim që të ndajnë miqësi dhe të promovojnë traditën Masonike, anëtarët e SOGLIA respektojnë autonominë e cdo Lozhe të Madhe. Kjo shprehet nga shumllojshmëria e Ritualeve të pranuara dhe të njohura që praktikohen në Lozhat e Mëdha tona kudo në botë.
Shoqëria jonë lindi në vitin 6010.Y:T:L: duke firmosur marrëveshjen e Arezzos, në qytetin që mirëpriti tetë Mjeshtra të Mëdhenj që përfaqsonin tetë Lozha të Mëdha. Më pas, më shumë Lozha të Mëdha janë bashkuar me SOGLIA duke e shtrirë shoqërinë tonë në pesë kontinente.

 

soglia bk