SOGLIA (Society of Grand Lodges in Alliance – Združenje Velikih Lož v Zvezi) je konfederacija Velikih Prostozidarskih Obedienc, v kateri vsi člani spoštujejo načela Regularnosti. Člani se vsako leto zbirajo v različnih krajih sveta, da bi spodbujali prijateljstvo in uresničevali Prostozidarsko tradicijo. Člani SOGLIA spoštujejo avtonomijo vsake Velike Lože. To se izkazuje s sprejemanjem različnih sprejetih in priznanih ritualov, ki se izvajajo v Velikih Ložah po vsem svetu. Naše združenje je ustanovljeno leta 6010 L:T:L: s podpisom »Pogodbe iz Arezza«, mesta, ki je izreklo dobrodošlico osmim Velikim Mojstrom iz osmih spoštovanih Velikih Lož. Kasneje je bilo v skupnost SOGLIA sprejetih še več Velikih Lož s čimer se je združenje razširilo na pet celin.

soglia bk