“Duh jedinstva” 
je
Himna Sogliae

 

 

Himna SOGLIA- e Kompozitor T. B. objavljena 2013 godine.