Naš amblem predstavlja Slobodo Zidarska bratstva širom sveta, sa visokim stepenom svesti, nagoveštavajući novu eru harmonije, bratske ljubavi i jedinstva.

  1. Plavo sa belim u centru amblema predstavlja našu planet Zemlju (Uraniju ili plavu planetu) svojom bojom kao i podela u kvadrante koji predstavljaju broj 4 koji simbolizuje četiri elementa koji su zemlja prikazanu u osmougaoniku koje takodje prikazuju beskraj , uokviruju dvanaest univerzuma kao i vreme koje takođe predstavlja dimenziju koju poštujemo. Treća dimenzija je oličena u trodimenzionalnosti figure.

  2. Alati koji se nalaze u centru znaka su Šestar koji simboliše preciznost, Ugaonik koji predstavlja pravdu i prav ugao, Visak koji prestavlja vertikalnost naših dela i Libelu koja predstavlja uravnoteženost u radu.

  3. Orao predstavlja povratak višoj svesti koja napušta povojenost i počinje da se usredsredjuje prema novim dimenzijama, petoj dimenziji, koja koristi Masonske principe oličene u Ulomeru I Šestaru izražavajući dualnost i naglašavaju naše stvarno društvo. Atributi koji su umetnuti kroz simboje oral prikazuju : mogušnost, zaštitu, poverenje, muške principe, kontrolu, društvo, komande, akciju, autoritet, mogućnost, odlučnost viziju, snagu , slobodu i inspiraciju.

  4. Zmija praćena himerama na amblemu predstavlja grad Areco , u zelenoj boji, predstavlja prirodu i istinu u poziciji podređenosti i poštovanja , savijeni rog gazelle predstavlja ciklus života.- Areco, “soglia”-italijanska reč za prag , gradu u kome je nastalo udruženje, takodje predstavlja razdelnik izmedju treće i četvrte dimenzije i buduće pete.

  5. Kruna predstavlja šest Velikih Loža potpisnica “Ugovora iz Areca” šiljak prvih pet i pokrov sve kao ujedinitelj I ukupno jedinstvo, krunu imaginarnog kruga koji usmerava orao koji drži nar- simbol masonskog Bratstva.

  6. Ceo set simbola je okrunjen sa devet petokrakih Zvezda koji predstavljaju devet Velikih Majstora koji su u traženju za savršenstvom. Broj devet je jedan od trans-mutacijskih brojeva koji zbog Paligenestičkog zakona ili besmrtnosti duše, kojim se smatramo delom beskrajne jedinice, nepodeljive i obnavljajuće.soglia shield m1

  7. Orao koji u svojim kandžama drži lenjir kazuje da su svi naši zadaci u skladu sa zakonom, pravdom, skromnošću i razboritošću. Boja trake je ljubičasta (Rit emulacije) uokviren Sokratovom frazom : “ što se mene tiče, sve što znam je da ne znam ništa” na Latinskom “scio me nescire”, kako učimo, naše neznanje umire, vodeći me prema više Svetla i mudrosti, ne mirujući sadržaj našeg znanja, ali kako je Grčki filozof rekao postepeno znanje je kao obrnuta piramida , pre prepoznaje da što se penjemo više dalje možemo da vidimo I više je znanja da steknemo. To je simbol poniznosti I skromnosti.

  8. Ceo grb sadržiezoterijske ovalne oblike, oblika jajeta, koji predstavlja Vrhovno Utočište sa svojim posebnostima u društvu slobodnih ljudi na dobrom glasu koji rodjeni slobodni.

  9. Generišući obrazac harmonije vrh je srebrn- simbol planete Merkur koja je glasnik bogova, opisan od strane starih Grka ili kundai kod Indusa. Raster preko svega podseća na geometriju, matematiku, bojama, zvukom i alhemijskim stvarima, uređenim od Leonarda da Vinčija I njegovim proporcijama idealnih božanskih proporcija.