Leta gospodnjeg 30og januara 6010. Godine Istinskog Svetla, u gradu Areco u Italiji, skupio se jedan broj Braće i Velikih Oficira iz sledećih Obedijencija:

  • Gran Loggia D’Italia della Massoneria Universale (GOIF-R), Bro. Pasquale Cerofolini
  • Gran Loggia Regolare di Rito Emulation degli Antichi Massoni d’Italia (GOIF-R), Bro. Carmelo di Bella
  • Regular Grand Lodge of Romania (Marea Loja Regulara a Romaniei), Bro Dorian Orz
  • Grand Lodge of the Masonic High Council Of Serbia ( Velika Loža Visokog Masonskog Saveta Srbije), Bro. Borko Žiravac
  • Regular Grand Lodge of Slovenia (Velika Regularna Loza Slovenie), Bro.Dušan Mikuš
  • Gran Logia Regular York de México
  • Gran Logia Regular del Estado de Guerrero (México)
  • Regular Grand Lodge of Texas F&AM, presently Abraham Grand Lodge AF&AM. Bro. Weston Jarvis
  • National Grand Lodge of Chile, Bro. Emiliano Lepe Cabalero

Sa iniciativom M.U. Brata Paskvale Ćerofolinija (Italija),Braća Veliki Majstori iz osam Velikih Obedijencija su se susreli da bi razmatrali i našli zajedničku osnovu za formiranje Masonskog tela koje bi promovisalo Bratske odnose medju članicama Velikim Ložama koje bi očuvale filozofsku i simboličku suštinu Slobodnozidarskih Tradicija, postulata i upotrebu starih vrednosti Slobodnog Zidarstva, podsticali razvoj Regularnih Masonskih Loža širom sveta, doprineli poboljšanju moralnih i etičkih pristupa životu celog društva, podstakli Masonska Istraživanja i aktivnosti sveukupno uključujući ali se ne ograničavajući samo na to, dobročinog rada i filantropskih inicijativa.Kasnije iste godine u junu 6009 g.i.s. na skupu SOGLIA-e u gradu Katania u Italiji kao gosti Brata Karmelo di Bella , “Ugovor iz Areca” je definitivno razmatran, usaglašen i potpisan.

Gore pomenuti Veliki Majstori su ustanovili definitivnu formu sporazuma koji je nazvan “Ugovor iz Areca”.

“Ugovor iz Areca” je kamen temeljac novog Slobodnozidarskog tela I sa svojim sadržajem treba da u budućnosti obezbedi budućnost kroz svoje Statut i Konstituciju, za slučaj kontroverze i suprotnosti.

Tekst “Ugovor iz Areca” jasno pokazuje duh ove inicijative kojia je otvorena za pristupanje svim Velikim Ložama širom sveta koje poštuju Regularnost.