Istaknuti Slobodni zidarisa svih strana sveta koji čine Odbor upravitelja SOGLIA-e 6022-6023:

Calin Cosar
Predsednik
Veliki Majstor Walid Abou Dhen (Libanske)

valentin suvar
Potpredsednik za Europu i Afriku
Veliki Majstor Valentin Suvar (Rumunija)
gm walid abou dehn
Potpredsednik za Bliski Istok
Veliki Majstor Walid Abou Dehn (Lebanon)michael davenport
Potpredsednik za Severnu Ameriku
Veliki Majstor Herbert Ware (USA)julius armstrong
Potpredsednik za Južnu Ameriku
Veliki Majstor Julius Armstrong (USA)GM borko ziravac.jpeg
Veliki Kancelar
Veliki Majstor Borko Ziravac (Serbia)

John Smith
Pomoćnik Velikog Kancelara
Veliki Majstor John Smith (USA)